بسته جامع
پیشنهادات پرونش
۱ ساعت و ۲۸ دقیقه
۷۷۶ بازدید
 آموزش تشخیص پلاک در تصویر (همراه سورس)
۱۰ ساعت و ۵۳ دقیقه
۲۲۱۹ بازدید
آموزش جامع پردازش تصویر سایت پرونش
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۱ ساعت و ۶ دقیقه
۲۰۵۸ بازدید
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۴۵۲۴ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۶۰ دقیقه
۵۱۲۱ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
۴۸۰۲ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۳۱۸۲ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
پربازدیدترین‌ها
۶۰ دقیقه
۵۱۲۱ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
۴۹۰۶ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
۴۸۰۲ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۴۵۲۴ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۳۱۸۲ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۳۰۶۸ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۴ ساعت و ۱۷ دقیقه
۲۸۳۲ بازدید
آموزش Word سایت پرونش
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
آخرین فیلم‌ها
۴۸ دقیقه
۶۸۹ بازدید
 آموزش تشخیص اشیاء در تصویر(همراه با سورس کد)
۱ ساعت و ۲۸ دقیقه
۷۷۶ بازدید
 آموزش تشخیص پلاک در تصویر (همراه سورس)
۱۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
۷۰۵ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۰ ساعت و ۵۳ دقیقه
۲۲۱۹ بازدید
آموزش جامع پردازش تصویر سایت پرونش
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
0
تعداد
دوره ها
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
سئوال
آزمون