تعداد کل سئوالات
۱۰
تعداد پاسخ صحیح برای قبولی
۷
تعداد پاسخ صحیح شما
تعداد پاسخ اشتباه شما
سئوال ۱

پردازش تصویر به چه اجزایی تقسیم می شود؟

سئوال ۲

تار (بلور) کردن یک تصویر مربوط به کدام جزء از اجزاع پردازش تصویر است؟

سئوال ۳

تفکیک پذیری کدام ابعاد تصویر بالاتر است ؟

سئوال ۴

مقدار داخل هر پیکسل نشان دهنده چیست ؟

سئوال ۵

تصاویر سیاه و سفید به چند حالت رنگ را نمایش می دهند؟

سئوال ۶

در تصاویر سیاه و سفید مقدار

سئوال ۷

تصاویر خاکستری به چند حالت رنگ را نمایش می دهند؟

سئوال ۸

مد رنگی پیش فرض برای تصاویر رنگی در متلب چیست ؟

سئوال ۹

در متلب برای ذخیره سازی تصاویر رنگی از چه ماتریسی استفاده می شود؟

سئوال ۱۰

تصویر سیاه و سفید معادل با کدام گزینه زیر می باشد؟