نشان رسمی پرونش محصولات آموزشی پرونش

۴ ساعت و ۱۷ دقیقه
۲۸۷۴ بازدید
آموزش Word سایت پرونش
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۲۱۱۱ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۳۱۰۶ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۵۶ دقیقه
۲۰۷۸ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel