نشان رسمی پرونش محصولات آموزشی پرونش

۶۰ دقیقه
۵۲۱۱ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
۵۰۰۸ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
۴۸۶۹ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۴۶۲۷ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۳۲۳۹ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۳۱۰۶ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۴ ساعت و ۱۷ دقیقه
۲۸۷۵ بازدید
آموزش Word سایت پرونش
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱۰ ساعت و ۵۳ دقیقه
۲۲۸۰ بازدید
آموزش جامع پردازش تصویر سایت پرونش
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)