نشان رسمی پرونش محصولات آموزشی پرونش آزمون‌دار

۴۸ دقیقه
۷۱۳ بازدید
 آموزش تشخیص اشیاء در تصویر(همراه با سورس کد)
۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
۵۰۰۷ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۲۱۱۱ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۴ ساعت و ۱۷ دقیقه
۲۸۷۵ بازدید
آموزش Word سایت پرونش
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۶۰ دقیقه
۵۲۱۰ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
۴۸۶۸ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین